Help

Bedankt dat u de Eiffage-app gebruikt!

Hierna vindt u enkele nadere gegevens over de doelstellingen en de werking van de applicatie om er optimaal gebruik van te kunnen maken.
De Eiffage-app is de applicatie van alle medewerkers van de Groep.
Zij is in de eerste plaats bedoeld om alle medewerkers in kennis te stellen van wat er zoal gebeurt bij Eiffage: nieuwe contracten, nieuws over de bouwplaatsen, gebeurtenissen, de organisatie... en u verneemt alles in realtime.
Met deze applicatie kan iedereen een informatie, een foto of een momentopname van zijn/haar loopbaan bij Eiffage met de anderen delen.
 

Op elk scherm

U kunt op de app Eiffage inloggen via uw smartphone, tablet, pc, ongeacht of het om uw persoonlijk of bedrijfsapparaat gaat en ongeacht het merk. U heeft een internetverbinding? Dan voert u op uw pc of tablet het volgende adres in: https://app.eiffage.com.
U kunt de applicatie ook op uw smartphone downloaden:

 

Het design van de applicatie is ontworpen voor smartphone en past zich aan elk apparaat aan.

Wanneer u de applicatie op uw smartphone downloadt, ontvangt u met name ook de kennisgevingen.
U zult zien dat de lay-out en de wijze van navigeren zich aanpast aan het toestel waarmee de applicatie wordt geraadpleegd (met name wat betreft de breedte van het scherm).
Maar ongeacht de wijze waarop u de applicatie raadpleegt, garanderen wij u dat u altijd alle beschikbare content zult kunnen raadplegen.
 

Compatibiliteit internetbrowsers op pc

De Eiffage-app is compatibel met de recente internetbrowsers:
Internet Explorer versie 9 of hoger, en de laatste versie van Mozilla Firefox of Google Chrome.
Aan de medewerkers van Eiffage die Internet Explorer 8 of lager gebruiken, raden wij aan gebruik te maken van Mozilla Firefox dat op uw terminal is geïnstalleerd.
 

Registratie en authenticatie

De applicatie is standaard voor iedereen toegankelijk en verstrekt openbare informatie.
Om naar de interne informatie en services te gaan dienen de medewerkers van Eiffage een account aan te maken zodat zij zich kunnen identificeren.
Klik hier om u te registreren.
Bij het registreren gebruikt u het e-mailadres van uw werkstation bij Eiffage (dat eindigt op @eiffage.com, @goyer.fr, @clemessy.fr, @aprr.fr).
Als u geen dergelijk adres heeft, gebruikt u het e-mailadres dat u zelf kiest. Als u bij het registreren naar een nummer wordt gevraagd en u bij een filiaal buiten Frankrijk werkt, dient u de code "APP1M027" in te voeren zodat uw registratie handmatig wordt onderzocht.
Aan het einde van deze procedure heeft u een e-mailadres en een wachtwoord gekozen. Met deze twee elementen kunt u zich bij de app Eiffage identificeren.
 

Profiel en personalisering

Nadat u zich op de Eiffage-app heeft geïdentificeerd, kunt u uw persoonsgegevens op de pagina "Mijn account" aanpassen.
Wij raden u met name aan uw gegevens te verstrekken zodat de andere geregistreerde medewerkers makkelijk contact met u kunnen opnemen. U kunt ter herkenning ook een foto toevoegen.
In uw profiel kunt u tevens de inhoud kiezen die u op "Mijn pagina" wilt laten weergeven. Standaard wordt daar informatie over uw afdeling getoond. U kunt evenwel voor andere onderwerpen kiezen.
 

Vertrouwelijkheid en gebruik

De beroepsinfo op de profielpagina's van de medewerkers (voornaam, naam, functiegegevens, foto, enz.) is enkel toegankelijk voor medewerkers van Eiffage die zich correct hebben geauthenticeerd.
Hetzelfde geldt voor de berichten of commentaren die de medewerkers publiceren via de Eiffage-app: die kunnen alleen door interne medewerkers worden gelezen.
Teksten en foto's van de berichten, commentaren evenals de naam/voornaam/foto van het profiel van de auteurs kunnen sporadisch worden gepubliceerd in "Synergie", het magazine van de groep Eiffage. 
Voor de medewerkers van Eiffage blijft deze applicatie een werktool. De applicatie mag dan wel makkelijk toegankelijk zijn, toch raden wij aan er met mate gebruik van te maken en respect te tonen voor de periodes van rust en vakantie, en meer algemeen voor de privacy, die zo belangrijk is voor het evenwicht tussen privé- en beroepsleven.
Ten slotte willen we er ook op wijzen dat niemands inloggewoonten zullen worden getraceerd. Er zullen alleen collectieve en anonieme statistieken worden gebruikt, met name om de aangeboden content en services permanent te kunnen verbeteren.
 

Kennisgevingen

Wanneer u de app op uw smartphone heeft gedownload, kunt u kennisgevingen ontvangen.
Een kennisgeving is een berichtje waarin u wordt medegedeeld dat er een nieuwe content op de Eiffage-app is gepubliceerd, ook al is de app op dat moment uitgezet.
De eerste maal dat u de app gebruikt, wordt u gevraagd of u dergelijke kennisgevingen wenst te ontvangen. Daarna kunt u deze kennisgevingen in het menu "Instellingen" van uw smartphone aan- of uitzetten.
U kunt in de applicatie het type van content kiezen waarvoor u een kennisgeving wenst te ontvangen. Ga daarvoor naar de pagina "Mijn account". Daar selecteert u de gepersonaliseerde content die u interesseert. Wij willen u erop wijzen dat de door u geselecteerde content ook op "Mijn pagina" worden getoond.
U kunt er ook voor kiezen om een kennisgeving te ontvangen wanneer berichten door medewerkers van Eiffage worden gepost. U kunt deze kennisgevingen activeren door op de profielpagina van de door u gekozen medewerkers het vakje "Abonnee" aan te vinken.
Ter informatie: via de zoekmachine van de applicatie (bereikbaar via het icoontje rechts bovenaan in de balk) kunt u zoekopdrachten uitvoeren en naar de profielpagina van de geregistreerde medewerkers gaan.
 

Berichten en publicatieregels

Deze applicatie biedt alle medewerkers van Eiffage de mogelijkheid om posts (korte tekstberichten waaraan een afbeelding kan worden gekoppeld) te publiceren.
Een post publiceren doet u door rechts bovenaan in de balk op het betreffende icoontje te klikken.
Door deze berichten te publiceren kan elke medewerker van Eiffage, ongeacht zijn/haar activiteit of verantwoordelijkheid, een naar zijn/haar mening belangrijk feit met de community delen:
- een gebeurtenis op een bouwplaats of project
- een leuk arbeidsmoment van het team
- een idee of goede praktijk
- enz.
Zoals overal waar men vrij zijn mening mag uiten, dienen ook hier de fatsoens- en beroepsregels te worden nageleefd:
- Hanteer een verzorgde en hoffelijke taal
- Vermijd oeverloze discussies of discussies over privézaken
- Respecteer ieders privéleven (geen informatie, gegevens of foto's over het privé of gezinsleven van medewerkers)
- Respecteer de beroepsregels van de groep (vertrouwelijkheid van zaken, ethisch en voorbeeldig gedrag, respect voor veiligheids- en preventieregels, enz.)
- Respecteer de wet (taal of inhoud die een inbreuk vormt op de wet is verboden en met name de verspreiding van niet toegelaten afbeeldingen, pesten, fraude, laster, racisme, aanzetten tot geweld of haat, uitlatingen van politieke, seksuele, racistische of xenofobe aard)
Eiffage behoudt zich het recht voor om alle berichten te wissen die deze regels met de voeten treden.
 De community

In de Eiffage-app wordt veel plaats ingeruimd voor de activiteiten en de content gepubliceerd door de medewerkers.
Zo vindt u in "My Community":
- De rode draad: recente acties van de medewerkers op de Eiffage-app (registratie, andere foto, berichten, deelname aan de Quiz)
- De berichten: de recente berichten van de medewerkers
- Meest gelezen: de artikels die het vaakst worden gelezen                                                                - Jaarboek van de geregistreerden: een zoekmachine die toegang verleent tot het profiel van de op de Eiffage-app geregistreerde medewerkers
 

Uw suggesties

De Eiffage-app is uw applicatie. Stuur uw mening en suggesties naar het adres: [email protected]
Eventuele technische problemen kunt u ons eveneens per e-mail mededelen op het adres [email protected]. Om zo goed mogelijk aan uw verzoek te kunnen voldoen, vragen wij u ons in het bericht het volgende mede te delen:
- het type van uw apparaat: pc, tablet, smartphone
- uw besturingssysteem (Windows, OSX, Android) en de versie daarvan
- hoe u de app raadpleegt: webbrowser of applicatie op smartphone
- uw browser (indien u via browser naar de app gaat): Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari en de versie daarvan.